§ 10 Sähköisen asioinnin väliaikaisratkaisu

Lataa 

JARDno-2020-2259

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10/v.2019 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että sähköisen asioinnin väliaikaisratkaisua toimittamaan valitaan Tagnile Oy.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Toni Pallaspuro

Organisaatiotieto

Järvenpää