§ 6 Pienhankinta / Projektin tukipalvelut 

JARDno-2019-3614

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

 

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen. 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutusprojektin konsultointi ja tukipalvelut hankitaan Salivirta Oy:ltä.  

 

Allekirjoitus

Tietohallintojohtaja 

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut