§ 1 Liittyminen yhteishankintaan: Adobe -ohjelmistojen jälleenmyynti ja hallintapalvelut

JARDno-2019-3691

Päätöspäivämäärä

12.12.2019

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointi 1.5.2019 alkaen, käyttötalousosa kohta A.

Päätös

Päätän liittyä Hansel Oy:n suunnittelemaan Adobe -ohjelmistojen jälleenmyynti ja hallintapalveluita koskevaan kilpailutukseen.

 

 

 

Tämä päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.      

Allekirjoitus

vt. tietohallintojohtaja, Merja Soosalu

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut