§ 2 Integraatiopalvelualustan hankinta

Lataa 

JARDno-2020-289

Päätöspäivämäärä

13.2.2020

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10/v.2019 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että integraatioalustaksi valitaan HiQ FRENDS -alusta. Hankinnan kokonaisarvo on 59 952€. 

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Toni Pallaspuro

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut