§ 1 Hankintapäätös - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS), Projektinhallinta - Projektipäälliköiden hankinta

Lataa 

JARDno-2021-797

Päätöspäivämäärä

17.5.2021

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen. 

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki solmii osa-alueeseen 1) Projektipäällikkö Tilahallinta hankintasopimuksen edellä esitetyn mukaisesti Aureolis Oy:n kanssa ja osa-alueeseen 2) Projektipäällikkö Perhelä hankintasopimuksen edellä esitetyn mukaisesti Consultor Finland Oy:n kanssa.

 

Hankintasopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankintalain 129 §:n mukaista odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. Hankintayksikkö tekee hankintasopimukset noudattamatta odotusaikaa.

 

 

Allekirjoitus

Tietohallintojohtaja 

Organisaatiotieto

Tietohallinto