§ 4 Hankintaoikaisun käsittely projektipäälliköiden hankinnassa (IT-Konsultointi DPS)

JARDno-2021-797

Päätöspäivämäärä

21.5.2021

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 10 Konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegoinnista 1.5.2019 alkaen. 

Päätös

Hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

Allekirjoitus

Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut