§ 1 Taloussihteerin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2019-158

Päätöspäivämäärä

13.2.2019

Päätöksen tekijä

Talouspäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva ammatillinen tutkinto ja riittävä työkokemus, eduksi katsottiin vahva osaaminen varhaiskasvatuksen taloussihteerin tehtävistä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan on yo-merkonomi (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita yo-merkonomi (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Varalle valitaan tradenomi (henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Talouspäällikkö (henklötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

HR-palvelut