§ 6 Taloussihteerin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-3011

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Talouspäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto yhdistettynä riittävään työkokemukseen, eduksi katsottiin kokemus tulorekisterin käytöstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan on merkonomi (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella arvioitu kyvykkäimmäksi hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Åbergin eduksi luettiin kokemus vastaavasta tehtävästä toisen työntantajan palveluksessa ja jäsentynyt motivaatio.

 

Päätös

Päätän valita merkonomi (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan 1.2.2021 alkaen. Varalle valitaan (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Topi Luostarinen, talouspäällikkö

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue