§ 1 Taloussihteerin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-123

Päätöspäivämäärä

27.1.2020

Päätöksen tekijä

Talouspäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto sekä riittävä työkokemus, eduksi katsottiin kokemus taloushallinnon tehtävistä sekä ohjelmien omaksumiskyky.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan on yo-merkonomi Henkilötiedot piilotettu. Henkilötiedot piilotettu on pitkä kokemus taloushallinnon tehtävistä sekä ohjelmistojen pääkäyttäjätehtävistä. Hän on osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita yo-merkonomiHenkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupungin taloussihteerin virkaan 13.2.2020 alkaen. Varalle valitaan Henkilötiedot piilotettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Topi Luostarinen, talouspäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut