§ 7 Vuokran huojennus avustuksena Mestart Oy:lle / korona

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

3.5.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän, että 

  1. Mestart Oy:lle myönnetään 90 % vuokranhuojennusta vastaava avustus toukokuun 2021 osalta. Kaupungin perimä vuokra Villa Kokkosesta on 1271 €/kk, jolloin maksettava avustus on 1143,90 €/kk

Allekirjoitus

talousjohtaja xx

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut