§ 13 Vuokrahuojennus kesäkuu 2021 Studio123

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

 

Kaupunginhallitus,​kokous 21.12.2020
§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi
Kaupunginhallitus päättää,​että
1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen
2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän että

  • Studio123:lle myönnetään 90 % vuokranhuojennusta vastaava avustus kesäkuun 2021 osalta. Kaupungin perimä vuokra Studio123 kiinteistöstä on 2355 €/kk, jolloin maksettava avustus on 2119,​50 €/kk.

Allekirjoitus

Kirsi Rinne, talousjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue