§ 4 Suorahankintapäätös taloustietojen automaattisen raportoinnin ensimmäisen vaiheen toteutuksen hankinnasta Sarastia Oy:ltä

Lataa 

JARDno-2019-1743

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta/ratkaisuvalta asiaan perustuu konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointiin, jonka mukaan talousjohtajalla on oikeus alle 250 000 euron ostopalvelusopimusten tekoon.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein hyväksyä Sarastia Oy:n tarjouksen automaattisen talousraportoinnin ensimmäisestä vaiheesta.

 

 

Allekirjoitus

vt. talousjohtaja, Rinne Kirsi

Organisaatiotieto

Talouspalvelut