§ 10 Suorahankintapäätös talous- ja henkilöstöraportointiratkaisun vaihdosta Sarastia Oy:ltä

Lataa 

JARDno-2020-2254

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta/ratkaisuvalta asiaan perustuu konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointiin, jonka mukaan talousjohtajalla on oikeus alle 250 000 euron ostopalvelusopimusten tekoon.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein hyväksyä Sarastia Oy:n tarjouksen Kuntarin vaihdosta Sarastia365 BI-ratkaisuun. 

Hankintaan liittyvää sopimusta tarkennetaan ennen sen allekirjoittamista. Aikaisintaan sopimus allekirjoitetaan, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan. Hankinnan yhteydessä ei sitouduta esitettyyn puitesopimukseen.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Talousjohtaja, Rinne Kirsi

Organisaatiotieto

Talouspalvelut