§ 1 Kaupungin luottokortin myöntäminen

Lataa 

JARDno-2021-512

Päätöspäivämäärä

17.1.2024

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen toimintaohje (KH 14.6.2021 § 172)

Kuvaus

Tausta

Kaupungin luottokortti myönnetään vain sellaisille henkilöille, jotka sitä perustellusti työssään tai viranhoidossaan tarvitsevat. Peruste syntyy yleensä aseman edellyttämistä edustustehtävistä tai muusta erityisestä tarpeesta luottokorttiasioinnille tilanteissa, joissa palvelua/tuotetta ei voi tilata normaalisti laskulla (esim. lisenssimaksut, verkko-ostokset ja ulkomaisten palvelujen maksaminen). Järvenpään kaupungin hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti laskutusta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, voidaan käyttää myös luottokorttia. Luottokortti on henkilökohtainen. Mikäli virkaa tai tehtävää hoitava henkilö vaihtuu, tilataan uudelle henkilölle uusi kortti ja vanhan henkilön vanha kortti hävitetään ja mitätöidään.

Perustelut

Yritys- ja elinkeinopalveluiden ohjelmapäällikön käyttöön tarvitaan luottokortti. Peruste kortille on aseman edellyttämissä tehtävissä. Vt. kaupunkikehitysjohtaja puoltaa luottokortin myöntämistä. Kortin käyttöoikeus on vain nimetyllä henkilöllä. Kortin haltija sitoutuu noudattamaan luottokorttiin liittyviä sääntöjä ja käyttämään korttia niiden mukaisesti. Luottokorttiin liittyvät ohjeet ovat: Kaupungin luottokortin käyttöohjeet sekä kortin yleiset korttiehdot.

Päätös

Päätän myöntää luottokortin ohjelmapäällikölle.

Allekirjoitus

Kirsi Rinne, talousjohtaja

Organisaatiotieto

Talouspalvelut