§ 5 Järvenpään kaupungin omistamien osakehuoneistojen myynti / Haltianpolku 17 B 12 ja Haltianpolku 17 B 15

Lataa 

JARDno-2020-767

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 68.  

Hallintosäännön (KV 25.3.2019 § 11) liite 1. irtaimen omaisuuden myynti, investointiosa.

Koska kyse on irtaimen omaisuuden myynnistä arvoltaan alle 85.000,00€, kuuluu päätösvalta asiassa talousjohtajalle. Päätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli kaupunginhallituksen päätös 16.3.2020 § 68 ei tule lainvoimaiseksi.

Päätös

Päätän hyväksyä kauppahinnan

1. Asunto Oy Rekikatu -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 43200 - 45425, jotka oikeuttavat 1h + kk asunnon hallintaan osoitteessa Haltianpolku 17 B 12, 04440 Järvenpää, liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

2. Asunto Oy Rekikatu -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 52072-54323, jotka oikeuttavat 1h + kk asunnon hallintaan osoitteessa Haltianpolku 17 B 15, 04440 Järvenpää liitteenä, olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Valtuutan Mestaritoiminta Oy:n toimistusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat. 

Päätös on ehdollinen ja raukeaa, jos kaupunginhallituksen päätös 16.3.2020 § 68 ei tule lainvoimaiseksi. 

Allekirjoitus

talousjohtaja, henkilötieto poistettu

Organisaatiotieto

Järvenpää