§ 5 Hankkeen ehdotussuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

JARDno-2019-3180

Päätöspäivämäärä

4.3.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

KH 12.10.2020 § 328 

Kaupunginhallitus päättää

6. valtuuttaa talousjohtajan opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaa kuultuaan hyväksymään ehdotus- ja yleissuunnitelmien suunnitelmaratkaisut kustannuslaskelmineen.

Päätös

Päätän hyväksyä ehdotussuunnitelman suunnitelmaratkaisun ja kustannuslaskelman opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan puollosta liitteiden 1-7 mukaisesti.

Allekirjoitus

Kirsi Rinne, Talousjohtaja

Organisaatiotieto

Talouspalvelut