§ 4 Avustuksen myöntäminen TG Klubben Oy

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän, että  

  1. TG Klubben Oy:lle myönnetään 100 % vuokrahuojennusta vastaava avustus. Kaupungin perimä vuokra uimahallin kahviotilasta on 1225,07 €/kk (alv 0) . 
  2. avustuksen edelletyksenä on, että toimija ei peri kaupungilta vastaavalta ajalta palvelumaksuja. 
  3. avustus myönnetään takautuvasti alkamaan 1.12.2020 ja jatkumaan siihen saakka, kunnes Avin, Keusoten ja/tai Suomen hallituksen rajoitusmääräykset mahdollistavat toiminnan uudelleen käynnistämisen näissä kohteissa. 
  4. Joulukuun 2020 osalta avustus kohdennetaan toimijalle vuokrahuojennuksena. 

Allekirjoitus

talousjohtaja Henkilötiedot poistettu

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue