§ 6 Avustuksen myöntäminen, Järvenpää Taideseura ry.

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän, että 

  1. Järvenpään taideseura ry:lle myönnetään 50 % vuokranhuojennusta vastaava avustus. Kaupungin perimä vuokra Taidetalosta on 816 €/kk, jolloin maksettava avustus on 408 €/kk.
  2. Avustus myönnetään takautuvasti alkamaan 1.1.2021 ja jatkumaan siihen saakka, kunnes Avin, Keusoten ja/tai Suomen hallituksen rajoitusmääräykset mahdollistavat toiminnan uudelleen käynnistämisen näissä kohteissa. Kuitenkin korkeintaan 30.6.2021 loppuun asti, mihin COVID-19-puitetukiohjelma on voimassa. 

Allekirjoitus

Kirsi Rinne, talousjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue