§ 16 Avustuksen myöntäminen Jääurheiluseura Haukat ry

Lataa 

JARDno-2020-2884

Päätöspäivämäärä

1.9.2021

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätän, että  

  1. Jääurheiluseura Haukat ry:lle myönnetään 100 % vuokrahuojennusta vastaava avustus. Kaupungin perimä vuokra jäähallin kahviotilasta on 934.70 €/kk (alv 0)
  2. avustus myönnetään 1.12.2020 – 30.4.2021 väliselle ajalle.  

Allekirjoitus

talousjohtaja, Kirsi Rinne

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue