§ 8 Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-4217

Päätöspäivämäärä

6.2.2019

Päätöksen tekijä

Talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta kaupunginlakimiehen viran kelpoisuusehdoksi määritettiin oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Eduksi katsottiin kokemus kunnallishallinnosta ja siihen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä sekä innovaatiivistä ja vuorovaikutteista johtamisotetta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin kaupunginlakimiehen virkaan on oikeustieteen maisteri (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita oikeustieteen maisterin (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin kaupunginlakimiehen virkaan 1.2.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Talous- ja hallintojohtaja (Henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

HR-palvelut