§ 1 Sahankaari, kunnallistekniikan suunnittelu, hankinta, lisätyö 2 ja 3

Lataa 

JARDno-2023-1591

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 21.6.2021 § 53). Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintaohje ja toimivallan siirtäminen (Kauke 14.12.2023 § 80). Talouden rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 1.12.2021 alkaen (Kauke 28.10.2021 § 97).

Kuvaus

Lähtökohdat

Järvenpään 6. kaupunginosassa (Pöytäalho) on käynnissä Sahankaaren (välillä Hallintokatu-Torpantie) kadun katu- ja rakennussuunnittelu. Suunnitelmien laadinnasta vastaa Sitowise Oy (suunnittelupäällikön päätös 10.7.2023 § 13).

Suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan Helsingintien ylittävän sillan suunnitelmapiirustuksia, joita Järvenpään kaupungilla ei ole, sillä ne sijoittuvat rata-alueelle. Toimeksiannon sujuvan etenemisen takaamiseksi Järvenpään kaupunki on pyytänyt Sitowise Oy:ltä tarjouksen kyseisten suunnitelmapiirustusten tilaamisesta (lisätyö 2).

Suunnittelun edetessä päädyttiin siihen, että Torpantien suunnasta tuleva nykyinen hulevesiviemäri liitetään Sahankaaren uuteen suunniteltuun hulevesiviemärilinjaan, jotta hulevedet saadaan alueelle johdettua hallitusti eteenpäin. Tämä aiheutti huomattavan lisäyksen Sahankaaren hulevesilinjan virtaamaan. Järvenpään kaupunki on pyytänyt Sitowise Oy:ltä tarjouksen Sahankaari-Torpantie linjan valuma-alueen ja mitoitusvirtaamaan laskemisesta sekä Sahankaari-Helsingintie hulevesilinjan suunnittelusta (lisätyö 3).

Sitowise Oy on jättänyt 17.1.2024 tarjouksen lisätyöstä 2 ja 1.2.2024 lisätyöstä 3.

Hankinta perustuu Yhdyskuntatekniikan puitesopimukseen 2019-2021 (JARDno-2018-786, KH 8.10.2018 § 239, sopimusnumero 2018.110.20). Optiot ovat käytössä (kaupunkitekniikan johtajan päätös 15.12.2021 § 53 ja 29.11.2022 § 45).

Hankinnan yhteyshenkilönä toimii suunnittelupalveluiden projektipäällikkö, sijaisenaan suunnittelupäällikkö.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Taloudelliset vaikutukset

Sitowise Oy:n tarjouksen mukainen kattohinta lisätyölle 2 on 702 euroa (alv. 0 %).

Lisätyön 2 toteutuneet kustannukset osoitetaan investointikohteelle 1862033003 / 1869042104_0003 / 1860009220.

Sitowise Oy:n tarjouksen mukainen kattohinta lisätyölle 3 on 16 500 euroa (alv. 0 %).

Lisätyön 3 kustannukset osoitetaan 100 % Järvenpään Vedelle.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen diaari, pykälä ja päivämäärä sekä puitesopimuksen tiedot (Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2019-2021, JARDno-2018-786, KH 8.1.2018 § 239).
Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreeIdentifier.
Laskussa tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1862033003.
Tilausnumero tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier.

Lisäksi laskuissa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteen numero 1869042104_0003.
Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@sarastia.fi.

Päätös

Päätän tilata Sitowise Oy:tä tarjouksen mukaisesti lisätyöt 2 aineiston tilaus ja 3 hulevesimitoitus ja -suunnittelu.

Sitowise Oy:n tarjouksen mukainen kattohinta lisätyölle 2 on 702 euroa (alv. 0 %) ja lisätyölle 3 16 500 euroa (alv. 0 %).

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Miia Haikonen

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka