§ 1 Oman auton käyttöoikeus, sosiaaliohjaaja

Lataa 

JARDno-2017-523

Päätöspäivämäärä

9.6.2017

Päätöksen tekijä

Sosiaaliturvapäällikkö

Päätöksen perustelut

HR-palveluiden ohjeistus työmatkalaskukäytännöistä muuttunut 1.6.2015 lukien (KVTES liite 16 1 § 3 mom.). Matkakulujen laskuttaminen työnantajalta edellyttää aina esimiehen päätöstä matkasta (VIPS-sovellus) ja matkakulut tulee KVTES:n mukaisesti laskuttaa kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

 

 

 

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Aikuissosiaalityön päällikkö Henna Kaukonen

Organisaatiotieto

Aikuisten sosiaalipalvelut