§ 2 Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / Kyttänen Katja

Lataa 

JARDno-2017-542

Päätöspäivämäärä

9.6.2017

Päätöksen tekijä

Sosiaaliturvapäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön pääaineesta tai riittävät sosiaalityön opinnot sijaisuudessa toimimiseen. Eduksi katsottiin aiempi työkokemus aikuissosiaalityöstä, työllisyydenhoidosta ja nuorten kanssa työskentelemisestä sekä toimeentulotukityöstä.

Todettiin, että Katja Kyttänen on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykäs hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Katja Kyttäsen Järvenpään kaupungin aikuissosiaalityöntekijän virkaan määräajaksi 5.9.2017-4.9.2018.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Aikuissosiaalityön päällikkö Henna Kaukonen

Organisaatiotieto

Järvenpää