§ 1 Työvalmentajan viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluihin

Lataa 

JARDno-2018-3689

Päätöspäivämäärä

20.11.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosionomin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto (sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 817/2015 asetuksen mukaisesti). Eduksi katsottiin työvalmentajan erikoisammattitutkinto tai työkoordinaattrorin koulutus sekä kokemus sosiaalisesta koulutuksesta, ohjaamisesta ja verkostotyöstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin työvalmentajan virkaan on sosionomi AMK Siiri Laurila. Siiri Laurila on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosionomi AMK Siiri Laurilan Järvenpään kaupungin työvalmentajan virkaan 03.12.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Silja Wahlsten, vs. sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut