§ 8 Vastaavan kriisityöntekijän viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3443

Päätöspäivämäärä

18.10.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen kelpoisuus. Eduksi katsottiin vahva kriisityön substanssiosaaminen, sosiaali- ja kriisipäivystystyön hallinta, kokemus sosiaalihuollon kiireellisestä sosiaalityöstä sekä koulutuksen ja työhistorian kautta osoitettava kriisityön johtaminen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin vastaavan kriisityöntekijän virkaan on sosionomi YAMK Sointu Silvola. Sointu Silvola on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosionomi YAMK Sointu Silvolan Järvenpään kaupungin vastaavan kriisityöntekijän virkaan 19.11.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse, Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut