§ 7 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen sosiaalipäivystykseen

Lataa 

JARDno-2018-2685

Päätöspäivämäärä

15.8.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus sosiaalityöstä, erityisesti sosiaalipäivystystyöstä.

Hakemuksen, haastattelun ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan on YTM Marianne Väyrynen. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita YTM Marianne Väyrysen Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan 1.9.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Marianne Väyrynen on ollut viransijaisena samassa tehtävässä 29.1.2018 ja näin ollen virassa ei noudateta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse, sosiaalipäivystyksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut