§ 6 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen sosiaalipäivystykseen

Lataa 

JARDno-2018-1419

Päätöspäivämäärä

19.4.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, eduksi katsottiin aiempi kokemus sosiaalityöstä, erityisesti sosiaalipäivystys- ja lastensuojelutyöstä sekä kriisityön osaaminen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan on yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni Laiho.  Laiho täyttää tehtävään vaaditut kelpoisuusehdot ja suorittaa myös parhaillaan kriisityönkoulutusta, jonka saa päätökseen toukokuun 2018 aikana. Jenni Laiho omaa useamman vuoden työkokemuksen lastensuojelusta ja sen lisäksi hän on työskennellyt aiemmin kahdessa eri sosiaalipäivystyksen yksikössä omaten näin vankkaa kokemusta sosiaalipäivystystyöstä. Haastattelutilanteessa Laiho osoitti tuntevansa haettavan tehtävän työkentän ja vaatimukset erinomaisesti ja parihaastattelutilanteessa toimi erinomaisessa vuorovaikutuksessa toisen haastateltavan kanssa. Yksilöhaastattelussa Laiho toi esiin vahvan substanssiosaamisensa. Laiho täydentää omalla osaamisellaan erinomaisesti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen tiimiä.

Päätös

Päätän valita Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni Laihon 18.6.2018 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

sosiaalipäivystyksen päällikkö Jenni Weck-Näse

Organisaatiotieto

HR-palvelut