§ 1 Sosiaalityöntekijä viran täyttämättä jättäminen sosiaalipäivystyksenn

Lataa 

JARDno-2017-2057

Päätöspäivämäärä

11.1.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista muodollisesti päteviä oli kolme, joista kaksi eivät elämäntilanteensa vuoksi olleet soveltuvia vuorotyöhön. Kolmas muodollisesti pätevä hakija jättäytyi pois hausta 8.1.2018.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska muodollisesti pätevistä hakijoista kaksi eivät elämäntilanteensa takia soveltuneet vuorotyöhon ja yksi jättäytyi hausta pois.

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse, sosiaalipäivytyksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut