§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2017-975

Päätöspäivämäärä

16.8.2017

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä neljästä hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse

Organisaatiotieto

Järvenpää