§ 9 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen sosiaalipäivystykseen

Lataa 

JARDno-2018-3505

Päätöspäivämäärä

12.11.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 8§ mukainen kelpoisuus. Eduksi katsottiin aiempi kokemus saman tyyppisestä tehtävästä, kokemusta sosiaalipäivystys- ja kriisityöstä, paineensietokykyä, itseohjautuvuutta sekä kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä.  

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaaliohjaajan virkaan on sosionomi YAMK (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Sosionomi YAMK (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin sosiaaliohjaajan virkaan 26.11.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

(Henkilötiedot poistettu), Sosiaalipäivystyksen päälikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut