§ 5 Sosiaaliohjaajan vakinaisen viran täyttäminen sosiaalipäivystykseen / Järviluoma

Lataa 

JARDno-2018-485

Päätöspäivämäärä

14.2.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen kelpoisuus, eduksi katsottiin monipuolinen osaaminen ja soveltuvuus työtehtävään. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin hakuilmoituksessa mainittuu poliisin sosiaaliohjaajan virkaan on Marja Johanna Järviluoma. Marja Johanna Järviluomalla on monipuolinen koulutustausta ja työkokemus, sekä hän täyttää virkaan vaaditut kelpoisuusehdot.

 

Päätös

Päätän valita Marja Johanna Järviluoman Järvenpään kaupungin poliisin sosiaaliohjaajan virkaan 12.3.2018 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jenni Weck-Näse, sosiaalipäivystyksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut