§ 10 Kriisityöntekijän viran täyttäminen sosiaali- ja kriisipäivystykseen

Lataa 

JARDno-2018-3883

Päätöspäivämäärä

11.12.2018

Päätöksen tekijä

Sosiaalipäivystyksen päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 8§ mukainen kelpoisuus esim. sosionomi. Virassa edellytettiin kokemusta sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelystä, viranomaistyöstä sekä vankkaa sosiaali- ja kriisityön osaamista. Eduksi katsottiin hyvä paineensietokyky, kyky itsenäiseen toimintaan, kehittämismyönteisyys ja kyky työn organisointiin sekä kokonaisuuksien jäsentämiseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin kriisityöntekijän virkaan on sosionomi AMK (Henkilötiedot poistettu). Han on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita sosionomi YAMK (Henkilötiedot poistettu) Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän virkaan 01.01.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

(Henkilötiedot poistettu), Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut