§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-2057

Päätöspäivämäärä

11.6.2018

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan tutkinto, eduksi katsottiin kokemus opetuksesta sekä osaaminen tietotekniikassa ja käsitöissä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on Jussi Järvelä. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, luokanopettaja Jussi Järvelän Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan Jukka-Pekka Kajander.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pekka Tukonen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut