§ 3 Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen Saunakallion kouluun

Lataa 

JARDno-2020-1292

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta laaja-alaisen erityisopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus opiskeluhuoltoryhmän moniammatillisen yhteistyön toteuttamisesta ja halua työskennellä samanaikaisopettajuudessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettajan virkaan on laaja-alainen erityisopettaja/KM nimitiedot piilotettu. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettjan virkaan laaja-alainen erityisopettaja/KM nimitiedot piilotettu10.8.2020 alkaen. Varalle valitaan laaja-alainen erityisopettaja/KMnimitiedot piilotettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Pia Maria Honkanen, rehtori Saunakallion koulu

Organisaatiotieto

HR-palvelut