§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-180

Päätöspäivämäärä

3.3.2020

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti ja eduksi katsottiin joustavuus, kehittämisinnokkuus sekä yhteisopettajuuden vaatimat vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on KM, erityisluokanopettaja Henkilötiedot poistettu. Henkilötiedot poistettu eduksi katsottiin kokemus yhteisopettajuudesta ja inklusiivisessa oppimisympäristössä toimimisesta sekä hyvä perehtyneisyys tuen tarpeiden monimuotoisuuteen. henkilötiedot poistettu valintaan vaikuttivat myös Saunakallion koulusta saatu hyvä palaute sekä yhteisopettajuustyöparien antamat suositukset. Eduksi luettiin edellä mainittujen lisäksi innovatiivinen työote ja motivaatio kehittää erityisopetuksen ratkaisuja Saunakallion kouluyksikössä.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisluokanopettaja Henkilötiedot poistettu Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. Varalle valitaan KM, erityisluokanopettaja henkilötiedot poistettu

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

vs. rehtori Pia-Maria Honkanen

Organisaatiotieto

HR-palvelut