§ 2 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen Saunakallion kouluun

Lataa 

JARDno-2019-1326

Päätöspäivämäärä

24.6.2019

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (KM), erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kahdeksan hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja hakuhetkellä. Kolme hakijaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat rehtori Pekka Tukonen ja vararehtori Pia-Maria Honkanen.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Pekka Tukonen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut