§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen Saunakallion kouluun

Lataa 

JARDno-2019-209

Päätöspäivämäärä

11.6.2019

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkintoa (KM), erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä 14 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista viisi täytti viran kelpoisuusehdot ja heidät haastateltiin. Kukaan näistä kelpoisista hakijoista ei halunnut tulla huomioiduksi virkaa täytettäessä, joten erityisluokanopettajan virka jätetään täyttämättä.

 

 

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista ei halunnut tulla huomioiduksi virkaa täytettäessä. 

Allekirjoitus

Pekka Tukonen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut