§ 3 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen Saunakallion kouluun

Lataa 

JARDno-2018-2907

Päätöspäivämäärä

17.9.2018

Päätöksen tekijä

Saunakallion koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kuusi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä kuudesta hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Rehtori Pekka Tukonen

Organisaatiotieto

HR-palvelut