§ 17 Virka-apulaisrehtorin viran täyttäminen Järvenpään Yhteiskouluun /Maritta Mäkipää

Lataa 

JARDno-2019-1516

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Perusopetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta virka-apulaisrehtorin kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Asetuksen mukaan apulaisrehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Virkaan edellytettiin hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, joustavuutta, kehittävää työotetta sekä erinomaisia TVT-taitoja. Eduksi katsottiin kokemus yhtenäiskoulutyöskentelystä, koulun johtamisrakenteesta ja kehittämisestä. Kokemusta lukujärjestyksen laatimisesta, koulun arjen organisoinnista sekä turvallisuus- ja tiimijohtamisesta pidettiin arvostettavana.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin virka-apulaisrehtorin virkaan on KM Maritta Mäkipää. Maritta Mäkipää on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Maritta Mäkipään Järvenpään kaupungin virka-apulaisrehtorin virkaan 1.8.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Arja Korhonen, opetusohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut