§ 3 Perusopetuksen leirikoulujen hyväksyminen osaksi lv. 2017-2018 vuosisuunnitelmaan

Lataa 

JARDno-2017-996

Päätöspäivämäärä

11.9.2017

Päätöksen tekijä

Perusopetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Lasten ja nuorten lautakunta 16.5.2017 § 21 toimivallan siirtäminen.

 

 

Päätös

Päätän hyväksyä perusopetuksen koulujen leirikoulut osaksi lukuvuoden 2017-18 vuosisuunnitelmaa seuraavasti:

Saunakallion koulu
Luokka 6B Kuortinkartano 13.-15.9.2017. Vastuuopettaja Mirka Raski.

Mankalan koulu
Luokka 6B Nuorisokeskus Anjala 3.-6.10.2017. Vastuuopettaja Jarmo Mäenpää.
Luokka 6C Nuorisokeskus Anjala 11.-13.10.2017. Vastuuopettaja Anu Leistola

 

Allekirjoitus

perusopetusjohtaja Arja Korhonen

Organisaatiotieto

Järvenpää