§ 7 Perusopetuksen 7.luokille siirtyvien oppilaaksi oton enimmäismäärän korottaminen lv. 2018-2019

Lataa 

JARDno-2018-1790

Päätöspäivämäärä

27.4.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Lanu Toimivallan siirtäminen 12.12.2017 § 37

Päätös

Päätän, että lukuvuodelle 2018-2019 Kartanon koulun oppilaaksi oton enimmäismäärä 7. luokalle on  enintään 185 oppilasta sisältäen painotusluokkien ja erityisluokkien oppilaat. 

Muiden koulujen osalta perusopetusjohtajan 17.1.2018 § 1 päätöksen mukaisesti oppilasmäärät (Järvenpään Yhteiskoulu 150, Koivusaaren koulu 165) säilyvät ennallaan. 

Allekirjoitus

Arja Korhonen, perusopetusjohtaja

Organisaatiotieto

Perusopetus