§ 9 Kinnarin koulun rehtorin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-1733

Päätöspäivämäärä

14.5.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja rehtorin kelpoisuus asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti, rehtorilta odotetaan kokemusta yhtenäiskoulun johtamisesta sekä yhteis- ja samanaikaisopettajuuden kehittämisestä avoimessa oppimisympäristössä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin Kinnarin koulun rehtorin virkaan on KM Päivi Oinasmäki. Päivi Oinasmäki on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Päivi Oinasmäen Järvenpään kaupungin Kinnarin koulun rehtorin virkaan 1.1.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Arja Korhonen

Organisaatiotieto

HR-palvelut