§ 3 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen perhesosiaalityöhön

Lataa 

JARDno-2018-1961

Päätöspäivämäärä

15.6.2018

Päätöksen tekijä

Perhetyön päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3§, 7§) sosiaalityöntekijän kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on VTL Maaria Numminen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita VTL  Maaria Nummisen Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 1.8.2018 alkaen. Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja Häyhä, perhetyönpäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut