§ 2 Sosiaalityöntekijän (2846) viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-1105

Päätöspäivämäärä

5.6.2018

Päätöksen tekijä

Perhetyön päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä yksi hakija. Hakemus jätettiin sähköisesti. Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisestä hakemuksesta. Hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Marja Häyhä , perhetyönpäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut