§ 1 Lastensuojelupäällikkö Pirkko Hansen-Haugin nimeäminen Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukuntaan toimikaudelle 2018–2019

Lataa 

JARDno-2017-2088

Päätöspäivämäärä

25.1.2018

Päätöksen tekijä

Perhesosiaalityön johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupugin hallintosääntö
Lanu toimivallan siirtäminen 12.12.2017 § 37

Päätös

Päätän nimetä Lastensuojelun Keskusliiton Osallisuuden edistämisen neuvottelukuntaan Järvenpään kaupungin lastensuojelun päällikkö Pirkko Hansen-Haugin.

Allekirjoitus

Minna Kairesalo, Perhesosiaalityön johtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue