§ 2 Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hinnankorotukset 1.1.2018 alkaen

Lataa 

JARDno-2017-1831

Päätöspäivämäärä

1.2.2018

Päätöksen tekijä

Perhesosiaalityön johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
Lasten ja nuorten palvelualueen toimvallan siirtäminen, LANU 12.12.2017 § 37

 

 

Päätös

Hyväksyn 1.1.2018 alkaen enintään 0,22 % korotukset edellä esitetyn mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee toimittaa kuhunkin kuntaan tiedot 1.1.2018 voimaan tulevista uusista hoitovuorokausihinnoista yksiköittäin helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Allekirjoitus

Minna Kairesalo, perhesosiaalityön johtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue