§ 1 Lastenvalvojan viran täyttäminen perhesosiaalityöhön

Lataa 

JARDno-2018-3442

Päätöspäivämäärä

30.10.2018

Päätöksen tekijä

Perheoikeudellisen yksikön päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsottiin kokemus eroperheiden ja lasten kanssa työskentelystä, erinomaiset vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot sekä sujuva kotimaimaisen kielen suullinen sekä kirjallinen taito.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin lastenvalvojan virkaan on sosiaalityöntekijä (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita valtiotieteen maisteri (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin lastenvalvojan virkaan 8.10.2018 alkaen. Varalle valitaan sosionomi (YAMK) (henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Sari Nieminen, va. perheoikeudellisen yksikön päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut