§ 1 Toiminnanohjaajan viran täyttäminen Perhekeskus Maahiseen

Lataa 

JARDno-2018-3148

Päätöspäivämäärä

18.9.2018

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta toiminnanohjaajan viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen kelpoisuus (esim. sosionomi AMK tai aikaisempi opistoasteen tutkinto), lapsiin ja lapsiperheisiin suunnatut erikoistumisopinnot sekä lapsiperheiden palveluja koskevien lakien tuntemus. Eduksi katsottiin kokemus perhe- ja verkkotyöstä sekä asiakastietojärjestelmäosaaminen. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin toiminnanohjaajan virkaan on sosionomi Elina Tarnanen. Elina Tarnanen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosionomi Elina Tarnasen Järvenpään kaupungin toiminnanohjaajan virkaan 1.10.2018 alkaen. Varalle valitaan sosionomi Jenni Wulff.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Juha Särkkä

Organisaatiotieto

HR-palvelut