§ 2 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Perhekeskupalvelut-yksikköön

Lataa 

JARDno-2018-3219

Päätöspäivämäärä

21.9.2018

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Eduksi katsottiin kokemus sosiaalityön johtamisosaamisesta ja monipuolisesta sosiaalityöstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on YTM Anni Partanen. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita YTM Anni Partasen Järvenpään kaupungin Perhekeskuspalvelut-yksikön johtavan sosiaalityöntekijän virkaan 1.10.2018 alkaen. Varalle valitaan sosiaalityön maisteri Kaddi Bergström.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Juha Särkkä, palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut