§ 3 Rintamaveteraanien päivätoiminan hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1210

Päätöspäivämäärä

10.4.2018

Päätöksen tekijä

Palveluohjauksen päällikkö

Päätöksen perustelut

SOTELA 17.5.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen organisoituminen ja toimivallan edelleen siirtyminen, Liite 2 mukaisesti toimivalta 100 000 euron arvon alittavissa hankinnoissa on palveluohjauksen päälliköllä.

 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Rintamaveteraanien virikkeelisen ryhmämuotoisen päivätoiminnan palvelun tuottajaksi valitaan Iloinen Mummola, Y-tunnus 19472120

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Katri Kakko

Organisaatiotieto

Kotona asumisen tuki